تبلیغات
صرافی پارسی صرافی کیش نرخ ارز قیمت دلار درهم نرخ ارز لحظه قیمت دلار سکه یورو نرخ ارز




آخرین نرخ ازر ، طلا و سکه - مطمئن ترین راهکار حواله بین المللی و خرید و فروش دلار - یورو و مسکوکات

صراف نرخ ارز

جستجو

 

یوان چین نرخ

1396/10/11   12:48


نوشته شده توسط : صراف نرخ ارز

درهم امارات نرخ

1396/10/10   16:15

نرخ اسکناس نوع ارز خرید فروش دلار آمریکا 4205 4209 یورو 5250 5300 پوند انگلیس 5740 5820 دلار کانادا 3460 3510 دلار استرالیا 3280 3330 درهم امارات 1160 1180 فرانک سوییس 4300 4340 کرون سوئد 508 515 کرون نروژ 508 515 کرون دانماراک 674 682 ین ژاپن 379 384 لیر ترکیه 1140 1170 ریال عربستان 1110 1125 یوان چین 655 675 نرخ اسکناس نوع ارز خرید فروش -*-*-*-*-*-*-*-*دلار آمریکا -*-*-*-*-*-*-*-*4205 -*-*-*-*-*-*-*-*4209 -*-*-*-*-*-*-*-*یورو -*-*-*-*-*-*-*-*5250 -*-*-*-*-*-*-*-*5300 -*-*-*-*-*-*-*-*پوند انگلیس -*-*-*-*-*-*-*-*5740 -*-*-*-*-*-*-*-*5820 -*-*-*-*-*-*-*-*دلار کانادا -*-*-*-*-*-*-*-*3460 -*-*-*-*-*-*-*-*3510 -*-*-*-*-*-*-*-*دلار استرالیا -*-*-*-*-*-*-*-*3280 -*-*-*-*-*-*-*-*3330 -*-*-*-*-*-*-*-*درهم امارات -*-*-*-*-*-*-*-*1160 -*-*-*-*-*-*-*-*1180 -*-*-*-*-*-*-*-*فرانک سوییس -*-*-*-*-*-*-*-*4300 -*-*-*-*-*-*-*-*4340 -*-*-*-*-*-*-*-*کرون سوئد -*-*-*-*-*-*-*-*508 -*-*-*-*-*-*-*-*515 -*-*-*-*-*-*-*-*کرون نروژ -*-*-*-*-*-*-*-*508 -*-*-*-*-*-*-*-*515 -*-*-*-*-*-*-*-*کرون دانماراک -*-*-*-*-*-*-*-*674 -*-*-*-*-*-*-*-*682 -*-*-*-*-*-*-*-*ین ژاپن -*-*-*-*-*-*-*-*379 -*-*-*-*-*-*-*-*384 -*-*-*-*-*-*-*-*لیر ترکیه -*-*-*-*-*-*-*-*1140 -*-*-*-*-*-*-*-*1170 -*-*-*-*-*-*-*-*ریال عربستان -*-*-*-*-*-*-*-*1110 -*-*-*-*-*-*-*-*1125 -*-*-*-*-*-*-*-*یوان چین -*-*-*-*-*-*-*-*655 -*-*-*-*-*-*-*-*675


نوشته شده توسط : صراف نرخ ارز

نرخ اسکناس

1396/10/10   15:54

   

        

نرخ اسکناس

                  
                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               
نوع ارزخریدفروش
دلار آمریکا42054209
یورو52305280
پوند انگلیس57405820
دلار کانادا34603510
دلار استرالیا32803330
درهم امارات11601180
فرانک سوییس43004340
کرون سوئد508515
کرون نروژ508515
کرون دانماراک674682
ین ژاپن379384
لیر ترکیه11401170
ریال عربستان11101125
یوان چین655675
    


نوشته شده توسط : صراف نرخ ارز

دلار آمریکا

1396/10/10   15:51

نرخ اسکناس نوع ارز خرید فروش دلار آمریکا 4205 4209 یورو 5250 5300 پوند انگلیس 5740 5820 دلار کانادا 3460 3510 دلار استرالیا 3280 3330 درهم امارات 1160 1180 فرانک سوییس 4300 4340 کرون سوئد 508 515 کرون نروژ 508 515 کرون دانماراک 674 682 ین ژاپن 379 384 لیر ترکیه 1140 1170 ریال عربستان 1110 1125 یوان چین 655 675 نرخ اسکناس ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** نوع ارز خرید فروش دلار آمریکا 4205 4209 یورو 5250 5300 پوند انگلیس 5740 5820 دلار کانادا 3460 3510 دلار استرالیا 3280 3330 درهم امارات 1160 1180 فرانک سوییس 4300 4340 کرون سوئد 508 515 کرون نروژ 508 515 کرون دانماراک 674 682 ین ژاپن 379 384 لیر ترکیه 1140 1170 ریال عربستان 1110 1125 یوان چین 655 675


نوشته شده توسط : صراف نرخ ارز

یورو پوند انگلیس

1396/10/10   15:45

   

        

نرخ اسکناس

                                                                                  
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
نوع ارزخریدفروش
دلار آمریکا42054209
یورو52305280
پوند انگلیس57405820
دلار کانادا34603510
دلار استرالیا32803330
درهم امارات11601180
فرانک سوییس43004340
کرون سوئد508515
کرون نروژ508515
کرون دانماراک674682
ین ژاپن379384
لیر ترکیه11401170
ریال عربستان11101125
یوان چین655675
    


نوشته شده توسط : صراف نرخ ارز

نرخ ین ژاپن

1396/10/10   15:40

نرخ اسکناس نوع ارز خرید فروش دلار آمریکا 4205 4209 یورو 5230 5280 پوند انگلیس 5740 5820 دلار کانادا 3460 3510 دلار استرالیا 3280 3330 درهم امارات 1160 1180 فرانک سوییس 4300 4340 کرون سوئد 508 515 کرون نروژ 508 515 کرون دانماراک 674 682 ین ژاپن 379 384 لیر ترکیه 1140 1170 ریال عربستان 1110 1125 یوان چین 655 675 نرخ اسکناس نوع ارز خرید فروش روبل روسیه 71 74 رینگت مالزی 1055 1075 بت تایلند 131 135 روپیه هند 63 66 دلار سنگاپور 3040 3120 دلار هنگ کنگ 510 550 منات آذربایجان 2500 2550 درام ارمنستان 8.5 9.5 افغانی 56 60 دینار کویت 13740 13900 دینار عراقی 3.3 3.4 دینار بحرین 11010 11200 ریال عمان 10860 11050 ریال قطر 1110 1120


نوشته شده توسط : صراف نرخ ارز

دلار آمریکا شخصی

1396/08/29   12:35

نرخ اسکناس

نوع ارز خرید فروش
دلار آمریکا 4088 4098
یورو 4860 4880
پوند انگلیس 5485 5525
دلار کانادا 3250 3270
دلار استرالیا 3185 3210
درهم امارات 1125 1135
فرانک سوییس 4180 4210
کرون سوئد 482 489
کرون نروژ 490 500
کرون دانماراک 640 647
ین ژاپن 363 370
لیر ترکیه 1065 1080
ریال عربستان 1080 1100
یوان چین 628 640

نرخ اسکناس

نوع ارز خرید فروش
روبل روسیه 68 71
رینگت مالزی 985 1005
بت تایلند 126 129
روپیه هند 62 65
دلار سنگاپور 2970 3030
دلار هنگ کنگ 490 540
منات آذربایجان 2380 2440
درام ارمنستان 8.5 9.5
افغانی 53 57
دینار کویت 13450 13580
دینار عراقی 3.17 3.27
دینار بحرین 10750 10900
ریال عمان 10580 10750
ریال قطر 1070 1095

جدول نرخ حواله

نوع ارز فروش
دلار آمریکا شرکتی 4112
دلار آمریکا شخصی 4145
یورو شرکتی 4863
یورو شخصی 4874
درهم امارات 1119
پوند شخصی 5141
لیر ترکیه 1082
دلار کانادا شخصی 3288
دلار استرالیا شخصی 3110
کرون سوئد 504
یوان چین 616.5
رینگیت مالزی 1004
دلار دستی ترکیه 4133
یورو دستی ترکیه 4862

جدول نرخ حواله بانکی

نوع حواله خرید فروش
درهم ملی1113 1116
یورو منشا اروپا EIH4740 4790
یورو منشا اروپا BCP4740 4790
یورو كونلون4570 4610
یوان كونلون594 599
روبل روسیه

لیر تركیه0 1058
یورو هالک


دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶


نوشته شده توسط : صراف نرخ ارز

فرانک سوییس

1396/08/15   11:31


نرخ اسکناس





نوع ارز خرید فروش

دلار آمریکا 4055 4065

یورو 4760 4780

پوند انگلیس 5330 5380

دلار کانادا 3240 3260

دلار استرالیا 3180 3205

درهم امارات 1110 1116

فرانک سوییس 4120 4150

کرون سوئد 479 484

کرون نروژ 490 495

کرون دانماراک 627 632

ین ژاپن 357 362

لیر ترکیه 1060 1075

ریال عربستان 1050 1080

یوان چین 620 635





نرخ اسکناس





نوع ارز خرید فروش

روبل روسیه 67 70

رینگت مالزی 975 995

بت تایلند 123 127

روپیه هند 61 65

دلار سنگاپور 2930 3000

دلار هنگ کنگ 490 525

منات آذربایجان 2330 2380

درام ارمنستان 8.5 9.5

افغانی 53 57

دینار کویت 13250 13400

دینار عراقی 3.2 3.35

دینار بحرین 10550 10650

ریال عمان 10400 10500

ریال قطر 1060 1080





جدول نرخ حواله





نوع ارز فروش

دلار آمریکا شرکتی


دلار آمریکا شخصی


یورو شرکتی


یورو شخصی


درهم امارات


پوند شخصی


لیر ترکیه


دلار کانادا شخصی


دلار استرالیا شخصی


کرون سوئد


یوان چین


رینگیت مالزی


دلار دستی ترکیه


یورو دستی ترکیه






جدول نرخ حواله بانکی





نوع حواله خرید فروش

درهم ملی


یورو منشا اروپا EIH


یورو منشا اروپا BCP


یورو كونلون


یوان كونلون


روبل روسیه


لیر تركیه


یورو هالک







دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶


نوشته شده توسط : صراف نرخ ارز

ین ژاپن

1396/08/13   10:34

نرخ اسکناس



نوع ارز خرید فروش
دلار آمریکا 4043 4048
یورو 4760 4780
پوند انگلیس 5270 5370
دلار کانادا 3230 3250
دلار استرالیا 3180 3210
درهم امارات 1109 1115
فرانک سوییس 4110 4150
کرون سوئد 480 485
کرون نروژ 491 496
کرون دانماراک 626 631
ین ژاپن 356 361
لیر ترکیه 1070 1095
ریال عربستان 1050 1080
یوان چین 620 637



نرخ اسکناس



نوع ارز خرید فروش
روبل روسیه 67 70
رینگت مالزی 980 1000
بت تایلند 125 129
روپیه هند 61 65
دلار سنگاپور 2900 3000
دلار هنگ کنگ 490 525
منات آذربایجان 2350 2400
درام ارمنستان 8.5 9.5
افغانی 53 57
دینار کویت 1330 13400
دینار عراقی 3.28 3.43
دینار بحرین 10600 10650
ریال عمان 10400 10500
ریال قطر 1070 1090



جدول نرخ حواله



نوع ارز فروش
دلار آمریکا شرکتی

دلار آمریکا شخصی

یورو شرکتی

یورو شخصی

درهم امارات

پوند شخصی

لیر ترکیه

دلار کانادا شخصی

دلار استرالیا شخصی

کرون سوئد

یوان چین

رینگیت مالزی

دلار دستی ترکیه

یورو دستی ترکیه




جدول نرخ حواله بانکی



نوع حواله خرید فروش
درهم ملی

یورو منشا اروپا EIH

یورو منشا اروپا BCP

یورو كونلون

یوان كونلون

روبل روسیه

لیر تركیه

یورو هالک





شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶




نوشته شده توسط : صراف نرخ ارز

یورو منشا اروپا EIH

1396/08/1   09:47

نرخ اسکناس



نوع ارز خرید فروش
دلار آمریکا 4005 4012
یورو 4773 4788
پوند انگلیس 5310 5340
دلار کانادا 3240 3255
دلار استرالیا 3195 3225
درهم امارات 1104 1112
فرانک سوییس 4120 4140
کرون سوئد 485 490
کرون نروژ 495 500
کرون دانماراک 626 631
ین ژاپن 353 358
لیر ترکیه 1102 1115
ریال عربستان 1040 1070
یوان چین 610 630



نرخ اسکناس



نوع ارز خرید فروش
روبل روسیه 68 71
رینگت مالزی 965 985
بت تایلند 121 128
روپیه هند 61 64
دلار سنگاپور 2880 3000
دلار هنگ کنگ 485 525
منات آذربایجان 2340 2380
درام ارمنستان 8.2 9.2
افغانی 53 57
دینار کویت 13150 13300
دینار عراقی 3.18 3.35
دینار بحرین 10500 10650
ریال عمان 10300 10500
ریال قطر 1060 1090



جدول نرخ حواله



نوع ارز فروش
دلار آمریکا شرکتی

دلار آمریکا شخصی

یورو شرکتی

یورو شخصی

درهم امارات

پوند شخصی

لیر ترکیه

دلار کانادا شخصی

دلار استرالیا شخصی

کرون سوئد

یوان چین

رینگیت مالزی

دلار دستی ترکیه

یورو دستی ترکیه




جدول نرخ حواله بانکی



نوع حواله خرید فروش
درهم ملی

یورو منشا اروپا EIH

یورو منشا اروپا BCP

یورو كونلون

یوان كونلون

روبل روسیه

لیر تركیه

یورو هالک


نوشته شده توسط : صراف نرخ ارز

 • نویسندگان

 • آخرین پستها

 • لینکستان

 • اَبر برچسبها




 • آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 •