صرافی پارسی صرافی کیش نرخ ارز قیمت دلار درهم آخرین نرخ ازر ، طلا و سکه - مطمئن ترین راهکار حواله بین المللی و خرید و فروش دلار - یورو و مسکوکات tag:http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com 2018-01-17T13:42:54+01:00 mihanblog.com دلار کانادا قیمت 2018-01-15T10:07:29+01:00 2018-01-15T10:07:29+01:00 tag:http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/326 صراف نرخ ارز نرخ اسکناس نوع ارز خرید فروش دلار آمریکا 4370 4374 یورو 5445 5475 پوند انگلیس 6070 6130 دلار کانادا 3650 3680 دلار استرالیا 3630 3680 کرون سوئد قیمت 2018-01-15T04:47:18+01:00 2018-01-15T04:47:18+01:00 tag:http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/325 صراف نرخ ارز نرخ اسکناس نوع ارز خرید فروش دلار آمریکا 4375 4405 یورو 5410 5450 پوند انگلیس 6060 6120 دلار کانادا 3650 3680 دلار استرالیا 3600 3690 نرخ کرون دانماراک 2018-01-14T02:54:06+01:00 2018-01-14T02:54:06+01:00 tag:http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/324 صراف نرخ ارز نرخ اسکناس نوع ارز خرید فروش دلار آمریکا 4355 4359 یورو 5380 5420 پوند انگلیس 6050 6120 دلار کانادا 3670 3710 دلار استرالیا 3530 3590 لیر ترکیه 2018-01-13T13:48:35+01:00 2018-01-13T13:48:35+01:00 tag:http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/323 صراف نرخ ارز نرخ اسکناس نوع ارز خرید فروش دلار آمریکا 4355 4359 یورو 5375 5405 پوند انگلیس 6050 6100 دلار کانادا 3670 3710 دلار استرالیا 3530 3590 فرانک سوییسنرخ 2018-01-13T13:46:50+01:00 2018-01-13T13:46:50+01:00 tag:http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/322 صراف نرخ ارز نرخ اسکناس نوع ارز خرید فروش دلار آمریکا 4355 4359 یورو 5375 5405 پوند انگلیس 6050 6100 دلار کانادا 3670 3710 دلار استرالیا 3530 3590 نرخ کرون سوئد 2018-01-13T06:50:18+01:00 2018-01-13T06:50:18+01:00 tag:http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/321 صراف نرخ ارز نرخ اسکناس نوع ارز خرید فروش دلار آمریکا 4340 4344 یورو 5395 5435 پوند انگلیس 6070 6130 دلار کانادا 3670 3710 دلار استرالیا 3530 3590 یوان چین نرخ 2018-01-07T04:40:04+01:00 2018-01-07T04:40:04+01:00 tag:http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/320 صراف نرخ ارز نرخ اسکناس نوع ارز خرید فروش دلار آمریکا 4290 4299 یورو 5260 5320 پوند انگلیس 5840 5920 دلار کانادا 3550 3620 دلار استرالیا 3350 3420 فرانک سوییسنرخ 2018-01-06T04:29:33+01:00 2018-01-06T04:29:33+01:00 tag:http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/319 صراف نرخ ارز نرخ اسکناس نوع ارز خرید فروش دلار آمریکا 4290 4299 یورو 5230 5330 پوند انگلیس 5800 5940 دلار کانادا 3600 3700 دلار استرالیا 3330 3430 ین ژاپن قیمت 2018-01-03T04:47:26+01:00 2018-01-03T04:47:26+01:00 tag:http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/318 صراف نرخ ارز نرخ اسکناس نوع ارز خرید فروش دلار آمریکا 4278 4288 یورو 5420 5500 پوند انگلیس 5800 5920 دلار کانادا 3550 3620 دلار استرالیا 3310 3380 قیمت ارز 2018-01-02T03:47:56+01:00 2018-01-02T03:47:56+01:00 tag:http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/317 صراف نرخ ارز نرخ اسکناس نوع ارز خرید فروش دلار آمریکا یورو 5350 5450 پوند انگلیس 5800 5900 دلار کانادا 3450 3550 دلار استرالیا 3300 3350 درهم امارات 1165 نرخ ین ژاپن 2018-01-01T09:52:57+01:00 2018-01-01T09:52:57+01:00 tag:http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/316 صراف نرخ ارز نرخ اسکناس نوع ارز خرید فروش دلار آمریکا 4268 4278 یورو 5380 5450 پوند انگلیس 5780 5880 دلار کانادا 3510 3570 دلار استرالیا 3290 3350 یوان چین نرخ 2018-01-01T05:48:22+01:00 2018-01-01T05:48:22+01:00 tag:http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/315 صراف نرخ ارز درهم امارات نرخ 2017-12-31T09:15:52+01:00 2017-12-31T09:15:52+01:00 tag:http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/314 صراف نرخ ارز نرخ اسکناس نوع ارز خرید فروش دلار آمریکا 4205 4209 یورو 5250 5300 پوند انگلیس 5740 5820 دلار کانادا 3460 3510 دلار استرالیا 3280 3330 نرخ اسکناس 2017-12-31T08:54:32+01:00 2017-12-31T08:54:32+01:00 tag:http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/313 صراف نرخ ارز              نرخ اسکناس                                                                             &nb         

نرخ اسکناس

                  
                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               
نوع ارزخریدفروش
دلار آمریکا42054209
یورو52305280
پوند انگلیس57405820
دلار کانادا34603510
دلار استرالیا32803330
درهم امارات11601180
فرانک سوییس43004340
کرون سوئد508515
کرون نروژ508515
کرون دانماراک674682
ین ژاپن379384
لیر ترکیه11401170
ریال عربستان11101125
یوان چین655675
    
]]>
دلار آمریکا 2017-12-31T08:51:21+01:00 2017-12-31T08:51:21+01:00 tag:http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/312 صراف نرخ ارز نرخ اسکناس نوع ارز خرید فروش دلار آمریکا 4205 4209 یورو 5250 5300 پوند انگلیس 5740 5820 دلار کانادا 3460 3510 دلار استرالیا 3280 3330