صرافی پارسی صرافی کیش نرخ ارز قیمت دلار درهم آخرین نرخ ازر ، طلا و سکه - مطمئن ترین راهکار حواله بین المللی و خرید و فروش دلار - یورو و مسکوکات http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com 2017-11-24T08:18:23+01:00 text/html 2017-11-20T05:35:46+01:00 grilexchangeicriodis950.mihanblog.com صراف نرخ ارز دلار آمریکا شخصی http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/307 <div class="panel-grid-cell" id="pgc-68-0-3"> <div id="currload"> <h3> نرخ اسکناس </h3><table class="db-table" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr> <th>نوع ارز</th> <th>خرید</th> <th>فروش</th> </tr><tr> <td>دلار آمریکا</td> <td>4088</td> <td>4098</td> </tr><tr> <td>یورو</td> <td>4860</td> <td>4880</td> </tr><tr> <td>پوند انگلیس</td> <td>5485</td> <td>5525</td> </tr><tr> <td>دلار کانادا</td> <td>3250</td> <td>3270</td> </tr><tr> <td>دلار استرالیا</td> <td>3185</td> <td>3210</td> </tr><tr> <td>درهم امارات</td> <td>1125</td> <td>1135</td> </tr><tr> <td>فرانک سوییس</td> <td>4180</td> <td>4210</td> </tr><tr> <td>کرون سوئد</td> <td>482</td> <td>489</td> </tr><tr> <td>کرون نروژ</td> <td>490</td> <td>500</td> </tr><tr> <td>کرون دانماراک</td> <td>640</td> <td>647</td> </tr><tr> <td>ین ژاپن</td> <td>363</td> <td>370</td> </tr><tr> <td>لیر ترکیه</td> <td>1065</td> <td>1080</td> </tr><tr> <td>ریال عربستان</td> <td>1080</td> <td>1100</td> </tr><tr> <td>یوان چین</td> <td>628</td> <td>640</td> </tr></tbody></table> </div> </div><div class="panel-grid-cell" id="pgc-68-0-2"> <div id="currload2"> <h3> نرخ اسکناس </h3><table class="db-table" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr> <th>نوع ارز</th> <th>خرید</th> <th>فروش</th> </tr><tr> <td>روبل روسیه</td> <td>68</td> <td>71</td> </tr><tr> <td>رینگت مالزی</td> <td>985</td> <td>1005</td> </tr><tr> <td>بت تایلند</td> <td>126</td> <td>129</td> </tr><tr> <td>روپیه هند</td> <td>62</td> <td>65</td> </tr><tr> <td>دلار سنگاپور</td> <td>2970</td> <td>3030</td> </tr><tr> <td>دلار هنگ کنگ</td> <td>490</td> <td>540</td> </tr><tr> <td>منات آذربایجان</td> <td>2380</td> <td>2440</td> </tr><tr> <td>درام ارمنستان</td> <td>8.5</td> <td>9.5</td> </tr><tr> <td>افغانی</td> <td>53</td> <td>57</td> </tr><tr> <td>دینار کویت</td> <td>13450</td> <td>13580</td> </tr><tr> <td>دینار عراقی</td> <td>3.17</td> <td>3.27</td> </tr><tr> <td>دینار بحرین</td> <td>10750</td> <td>10900</td> </tr><tr> <td>ریال عمان</td> <td>10580</td> <td>10750</td> </tr><tr> <td>ریال قطر</td> <td>1070</td> <td>1095</td> </tr></tbody></table> </div> <div class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" id="panel-68-0-2-0" data-index="3"><div class="textwidget"> </div></div></div><div class="panel-grid-cell" id="pgc-68-0-1"> <div id="tload"> <h3> جدول نرخ حواله </h3><table class="db-table" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr> <th>نوع ارز</th> <th>فروش</th> </tr><tr> <td>دلار آمریکا شرکتی</td> <td>4112</td> </tr><tr> <td>دلار آمریکا شخصی</td> <td>4145</td> </tr><tr> <td>یورو شرکتی</td> <td>4863</td> </tr><tr> <td>یورو شخصی</td> <td>4874</td> </tr><tr> <td>درهم امارات</td> <td>1119</td> </tr><tr> <td>پوند شخصی</td> <td>5141</td> </tr><tr> <td>لیر ترکیه</td> <td>1082</td> </tr><tr> <td>دلار کانادا شخصی</td> <td>3288</td> </tr><tr> <td>دلار استرالیا شخصی</td> <td>3110</td> </tr><tr> <td>کرون سوئد</td> <td>504</td> </tr><tr> <td>یوان چین</td> <td>616.5</td> </tr><tr> <td>رینگیت مالزی</td> <td>1004</td> </tr><tr> <td>دلار دستی ترکیه</td> <td>4133</td> </tr><tr> <td>یورو دستی ترکیه</td> <td>4862</td> </tr></tbody></table> </div> <div class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" id="panel-68-0-1-0" data-index="2"><div style="padding-left:15px;" class="panel-widget-style"><div class="textwidget"> </div></div></div></div> <div id="banktload"> <h3>جدول نرخ حواله بانکی</h3><table class="db-table" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr> <th>نوع حواله</th> <th>خرید</th> <th>فروش</th> </tr><tr><td>درهم ملی</td><td>1113</td> <td>1116</td> </tr><tr><td>یورو منشا اروپا EIH</td><td>4740</td> <td>4790</td> </tr><tr><td>یورو منشا اروپا BCP</td><td>4740</td> <td>4790</td> </tr><tr><td>یورو كونلون</td><td>4570</td> <td>4610</td> </tr><tr><td>یوان كونلون</td><td>594</td> <td>599</td> </tr><tr><td>روبل روسیه</td><td><br></td><td><br></td></tr><tr><td>لیر تركیه</td><td>0</td> <td>1058</td> </tr><tr><td>یورو هالک</td><td><br></td><td><br></td></tr></tbody></table> </div> <div class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child" id="panel-68-0-0-0" data-index="0"><div class="textwidget"> </div></div> <table><tbody><tr width="100%"><td width="20%"><br></td> <td width="60%">دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ </td></tr></tbody></table> text/html 2017-11-06T04:31:03+01:00 grilexchangeicriodis950.mihanblog.com صراف نرخ ارز فرانک سوییس http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/305 <table dir="RTL" width="256" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><colgroup><col style="width:48pt" width="64" span="4"> </colgroup><tbody><tr style="height:18.0pt" height="24"> <td dir="LTR" style="height:18.0pt;width:48pt" height="24" width="64"><br></td> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="mso-ignore:colspan; width:96pt" width="128">نرخ اسکناس</td> <td dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">نوع ارز</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">دلار آمریکا</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4055</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4065</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">یورو</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4760</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4780</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">پوند انگلیس</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">5330</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">5380</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">دلار کانادا</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3240</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3260</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">دلار استرالیا</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3180</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3205</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">درهم امارات</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1110</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1116</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فرانک سوییس</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4120</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4150</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">کرون سوئد</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">479</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">484</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">کرون نروژ</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">490</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">495</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">کرون دانماراک</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">627</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">632</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">ین ژاپن</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">357</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">362</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">لیر ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1060</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1075</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">ریال عربستان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1050</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1080</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">یوان چین</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">620</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">635</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td dir="LTR" style="height:18.0pt" height="24"><br></td> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="mso-ignore:colspan"> نرخ اسکناس</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">نوع ارز</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">روبل روسیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">67</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">70</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">رینگت مالزی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">975</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">995</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">بت تایلند</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">123</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">127</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">روپیه هند</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">61</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">65</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">دلار سنگاپور</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2930</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3000</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">دلار هنگ کنگ</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">490</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">525</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">منات آذربایجان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2330</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2380</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">درام ارمنستان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">8.5</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">9.5</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">افغانی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">53</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">57</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">دینار کویت</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">13250</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">13400</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">دینار عراقی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3.2</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3.35</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">دینار بحرین</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10550</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10650</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">ریال عمان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10400</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10500</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">ریال قطر</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1060</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1080</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td dir="LTR" style="height:18.0pt" height="24"><br></td> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="mso-ignore:colspan"> جدول نرخ حواله</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">نوع ارز</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td dir="LTR" style="height:45.0pt" height="60"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">دلار آمریکا شرکتی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td dir="LTR" style="height:45.0pt" height="60"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">دلار آمریکا شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">یورو شرکتی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">یورو شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">درهم امارات</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">پوند شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">لیر ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">دلار کانادا شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td dir="LTR" style="height:45.0pt" height="60"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">دلار استرالیا شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">کرون سوئد</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">یوان چین</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">رینگیت مالزی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">دلار دستی ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">یورو دستی ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td dir="LTR" style="height:18.0pt" height="24"><br></td> <td class="xl65" colspan="3" dir="RTL" style="mso-ignore:colspan"> جدول نرخ حواله بانکی</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">نوع حواله</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">درهم ملی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">یورو منشا اروپا EIH</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">یورو منشا اروپا BCP</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">یورو كونلون</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">یوان كونلون</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">روبل روسیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">لیر تركیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">یورو هالک</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"> <br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> </tbody></table> text/html 2017-11-04T03:34:07+01:00 grilexchangeicriodis950.mihanblog.com صراف نرخ ارز ین ژاپن http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/304 <table dir="RTL" width="192" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><colgroup><col style="width:48pt" width="64" span="3"> </colgroup><tbody><tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt; mso-ignore:colspan;width:96pt" width="128" height="24">نرخ اسکناس</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">دلار آمریکا</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4043</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4048</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">یورو</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4760</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4780</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">پوند انگلیس</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">5270</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">5370</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">دلار کانادا</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3230</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3250</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار استرالیا</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3180</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3210</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درهم امارات</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1109</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1115</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">فرانک سوییس</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4110</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4150</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">کرون سوئد</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">480</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">485</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">کرون نروژ</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">491</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">496</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">کرون دانماراک</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">626</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">631</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">ین ژاپن</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">356</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">361</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">لیر ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1070</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1095</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">ریال عربستان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1050</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1080</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">یوان چین</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">620</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">637</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore: colspan" height="24"> نرخ اسکناس</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">روبل روسیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">67</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">70</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">رینگت مالزی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">980</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1000</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">بت تایلند</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">125</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">129</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">روپیه هند</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">61</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">65</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار سنگاپور</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2900</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3000</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار هنگ کنگ</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">490</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">525</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">منات آذربایجان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2350</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2400</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درام ارمنستان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">8.5</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">9.5</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">افغانی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">53</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">57</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">دینار کویت</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1330</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">13400</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دینار عراقی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3.28</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3.43</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دینار بحرین</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10600</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10650</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">ریال عمان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10400</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10500</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">ریال قطر</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1070</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1090</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore: colspan" height="24"> جدول نرخ حواله</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار آمریکا شرکتی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار آمریکا شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو شرکتی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درهم امارات</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">پوند شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">لیر ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار کانادا شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار استرالیا شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">کرون سوئد</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">یوان چین</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">رینگیت مالزی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار دستی ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو دستی ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="3" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore: colspan" height="24"> جدول نرخ حواله بانکی</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع حواله</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درهم ملی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو منشا اروپا EIH</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو منشا اروپا BCP</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو كونلون</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یوان كونلون</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">روبل روسیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">لیر تركیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">یورو هالک</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="LTR" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40"> <br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" width="100%" height="20"> <td class="xl68" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"> <br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> </tbody></table> text/html 2017-10-23T02:47:43+01:00 grilexchangeicriodis950.mihanblog.com صراف نرخ ارز یورو منشا اروپا EIH http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/303 <table dir="RTL" width="192" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><colgroup><col style="width:48pt" width="64" span="3"> </colgroup><tbody><tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore:colspan;width:96pt" width="128" height="24" align="right">نرخ اسکناس</td> <td dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">دلار آمریکا</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">4005</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">4012</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">یورو</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">4773</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">4788</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">پوند انگلیس</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">5310</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">5340</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دلار کانادا</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">3240</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">3255</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دلار استرالیا</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">3195</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">3225</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">درهم امارات</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1104</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1112</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">فرانک سوییس</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">4120</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">4140</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">کرون سوئد</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">485</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">490</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">کرون نروژ</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">495</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">500</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">کرون دانماراک</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">626</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">631</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">ین ژاپن</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">353</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">358</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">لیر ترکیه</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1102</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1115</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">ریال عربستان</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1040</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1070</td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:18.0pt; width:48pt" width="64" height="24" align="right">یوان چین</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">610</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">630</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt; mso-ignore:colspan" height="24" align="right"> نرخ اسکناس</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">نوع ارز</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">روبل روسیه</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">68</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">71</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">رینگت مالزی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">965</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">985</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">بت تایلند</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">121</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">128</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">روپیه هند</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">61</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">64</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دلار سنگاپور</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">2880</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">3000</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دلار هنگ کنگ</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">485</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">525</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">منات آذربایجان</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">2340</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">2380</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">درام ارمنستان</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">8.2</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">9.2</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">افغانی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">53</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">57</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دینار کویت</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">13150</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">13300</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دینار عراقی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">3.18</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">3.35</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دینار بحرین</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">10500</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">10650</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">ریال عمان</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">10300</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">10500</td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:18.0pt; width:48pt" width="64" height="24" align="right">ریال قطر</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1060</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1090</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt; mso-ignore:colspan" height="24" align="right"> جدول نرخ حواله</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td dir="LTR" style="height:45.0pt" height="60"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">نوع ارز</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt; width:48pt" width="64" height="60" align="right">دلار آمریکا شرکتی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt; width:48pt" width="64" height="60" align="right">دلار آمریکا شخصی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">یورو شرکتی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">یورو شخصی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">درهم امارات</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">پوند شخصی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt; width:48pt" width="64" height="60" align="right">لیر ترکیه</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دلار کانادا شخصی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt; width:48pt" width="64" height="60" align="right">دلار استرالیا شخصی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">کرون سوئد</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">یوان چین</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">رینگیت مالزی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دلار دستی ترکیه</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">یورو دستی ترکیه</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="3" dir="RTL" style="height:18.0pt; mso-ignore:colspan" height="24" align="right"> جدول نرخ حواله بانکی</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع حواله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">درهم ملی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">یورو منشا اروپا EIH</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">یورو منشا اروپا BCP</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt; width:48pt" width="64" height="60" align="right">یورو كونلون</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt; width:48pt" width="64" height="60" align="right">یوان كونلون</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt; width:48pt" width="64" height="60" align="right">روبل روسیه</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">لیر تركیه</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">یورو هالک</td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> </tbody></table> text/html 2017-10-14T04:16:02+01:00 grilexchangeicriodis950.mihanblog.com صراف نرخ ارز دلار هنگ کنگ http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/302 <table dir="RTL" width="256" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><colgroup><col style="width:48pt" width="64" span="4"> </colgroup><tbody><tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore:colspan;width:96pt" width="128" height="24" align="right">نرخ اسکناس</td> <td dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">دلار آمریکا</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">3980</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">4030</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">یورو</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">4830</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">4865</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">پوند انگلیس</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">5315</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">5365</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">دلار کانادا</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">3305</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">3335</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دلار استرالیا</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">3240</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">3290</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">درهم امارات</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1100</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1120</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">فرانک سوییس</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">4150</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">4190</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">کرون سوئد</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">490</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">500</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">کرون نروژ</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">500</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">510</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">کرون دانماراک</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">632</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">642</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">ین ژاپن</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">355</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">363</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">لیر ترکیه</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1120</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1145</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">ریال عربستان</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1030</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1045</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">یوان چین</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">610</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">650</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt; mso-ignore:colspan" height="24" align="right"> نرخ اسکناس</td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">روبل روسیه</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">67</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">72</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">رینگت مالزی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">945</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">985</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">بت تایلند</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">122</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">127</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">روپیه هند</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">60</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">64</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دلار سنگاپور</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">2860</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">3000</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دلار هنگ کنگ</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">480</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">520</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">منات آذربایجان</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">2340</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">2400</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">درام ارمنستان</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">8.5</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">9.5</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">افغانی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">53</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">57</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">دینار کویت</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">12930</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">13100</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دینار عراقی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">3.1</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">3.3</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دینار بحرین</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">10350</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">10600</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">ریال عمان</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">10080</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">10350</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">ریال قطر</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1030</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1060</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt; mso-ignore:colspan" height="24" align="right"> جدول نرخ حواله</td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt; width:48pt" width="64" height="60" align="right">دلار آمریکا شرکتی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt; width:48pt" width="64" height="60" align="right">دلار آمریکا شخصی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">یورو شرکتی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">یورو شخصی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">درهم امارات</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">پوند شخصی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">لیر ترکیه</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دلار کانادا شخصی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt; width:48pt" width="64" height="60" align="right">دلار استرالیا شخصی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">کرون سوئد</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">یوان چین</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">رینگیت مالزی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دلار دستی ترکیه</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">یورو دستی ترکیه</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="3" dir="RTL" style="height:18.0pt; mso-ignore:colspan" height="24" align="right"> جدول نرخ حواله بانکی</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع حواله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">درهم ملی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">یورو منشا اروپا EIH</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">یورو منشا اروپا BCP</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">یورو كونلون</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">یوان كونلون</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt; width:48pt" width="64" height="60" align="right">روبل روسیه</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt; width:48pt" width="64" height="60" align="right">لیر تركیه</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt; width:48pt" width="64" height="60" align="right">یورو هالک</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="LTR" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40"> <br></td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64" align="right">شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶</td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> </tbody></table> text/html 2017-10-09T03:06:21+01:00 grilexchangeicriodis950.mihanblog.com صراف نرخ ارز دلار آمریکا شخصی http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/301 <table dir="RTL" width="256" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><colgroup><col style="width:48pt" width="64" span="4"> </colgroup><tbody><tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore:colspan;width:96pt" width="128" height="24" align="right">نرخ اسکناس</td> <td dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">دلار آمریکا</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,820 </td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,828 </td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">یورو</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">4730</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">4760</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">پوند انگلیس</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">5240</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">5290</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دلار کانادا</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">3270</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">3300</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دلار استرالیا</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">3180</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">3210</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">درهم امارات</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1088</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1096</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">فرانک سوییس</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">4100</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">4130</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">کرون سوئد</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">485</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">491</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">کرون نروژ</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">493</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">499</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">کرون دانماراک</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">623</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">629</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">ین ژاپن</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">353</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">358</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">لیر ترکیه</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1125</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1145</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">ریال عربستان</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1025</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1045</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">یوان چین</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">595</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">625</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td dir="LTR" style="height:18.0pt" height="24"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt; mso-ignore:colspan" height="24" align="right"> نرخ اسکناس</td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">نوع ارز</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">روبل روسیه</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">67</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">72</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">رینگت مالزی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">945</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">975</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">بت تایلند</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">120</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">124</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">روپیه هند</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">60</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">64</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دلار سنگاپور</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">2830</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">2930</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دلار هنگ کنگ</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">480</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">520</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">منات آذربایجان</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">2300</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">2400</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">درام ارمنستان</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">8.2</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">9.2</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">افغانی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">53</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">57</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دینار کویت</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">12830</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">12950</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دینار عراقی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">3</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">3.2</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دینار بحرین</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">10250</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">10400</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">ریال عمان</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">10050</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">10200</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">ریال قطر</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1020</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64" align="right">1050</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td dir="LTR" style="height:18.0pt" height="24"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt; mso-ignore:colspan" height="24" align="right"> جدول نرخ حواله</td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">نوع ارز</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt; width:48pt" width="64" height="60" align="right">دلار آمریکا شرکتی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt; width:48pt" width="64" height="60" align="right">دلار آمریکا شخصی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">یورو شرکتی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">یورو شخصی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">درهم امارات</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">پوند شخصی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">لیر ترکیه</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt; width:48pt" width="64" height="60" align="right">دلار کانادا شخصی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt; width:48pt" width="64" height="60" align="right">دلار استرالیا شخصی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">کرون سوئد</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">یوان چین</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">رینگیت مالزی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">دلار دستی ترکیه</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">یورو دستی ترکیه</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td dir="LTR" style="height:18.0pt" height="24"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="3" dir="RTL" style="height:18.0pt; mso-ignore:colspan" height="24" align="right"> جدول نرخ حواله بانکی</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">نوع حواله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" width="64" height="20" align="right">درهم ملی</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">یورو منشا اروپا EIH</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">یورو منشا اروپا BCP</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">یورو كونلون</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt; width:48pt" width="64" height="60" align="right">یوان كونلون</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt; width:48pt" width="64" height="60" align="right">روبل روسیه</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt; width:48pt" width="64" height="60" align="right">لیر تركیه</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" width="64" height="40" align="right">یورو هالک</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="LTR" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40"> <br></td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64" align="right">دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶</td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> </tbody></table> text/html 2017-10-07T02:46:24+01:00 grilexchangeicriodis950.mihanblog.com صراف نرخ ارز ین ژاپن http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/300 <div class="panel-grid-cell" id="pgc-68-0-3"> <div id="currload"><h3> نرخ اسکناس </h3><table class="db-table" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr> <th>نوع ارز</th> <th>خرید</th> <th>فروش</th> </tr><tr> <td>دلار آمریکا</td> <td>3950</td> <td>3960</td> </tr><tr> <td>یورو</td> <td>4690</td> <td>4710</td> </tr><tr> <td>پوند انگلیس</td> <td>5180</td> <td>5230</td> </tr><tr> <td>دلار کانادا</td> <td>3245</td> <td>3265</td> </tr><tr> <td>دلار استرالیا</td> <td>3150</td> <td>3180</td> </tr><tr> <td>درهم امارات</td> <td>1082</td> <td>1088</td> </tr><tr> <td>فرانک سوییس</td> <td>4060</td> <td>4090</td> </tr><tr> <td>کرون سوئد</td> <td>481</td> <td>486</td> </tr><tr> <td>کرون نروژ</td> <td>488</td> <td>493</td> </tr><tr> <td>کرون دانماراک</td> <td>616</td> <td>621</td> </tr><tr> <td>ین ژاپن</td> <td>349</td> <td>354</td> </tr><tr> <td>لیر ترکیه</td> <td>1120</td> <td>1140</td> </tr><tr> <td>ریال عربستان</td> <td>1025</td> <td>1045</td> </tr><tr> <td>یوان چین</td> <td>590</td> <td>610</td> </tr></tbody></table></div> </div><div class="panel-grid-cell" id="pgc-68-0-2"> <div id="currload2"><h3> نرخ اسکناس </h3><table class="db-table" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr> <th>نوع ارز</th> <th>خرید</th> <th>فروش</th> </tr><tr> <td>روبل روسیه</td> <td>66</td> <td>70</td> </tr><tr> <td>رینگت مالزی</td> <td>945</td> <td>970</td> </tr><tr> <td>بت تایلند</td> <td>120</td> <td>124</td> </tr><tr> <td>روپیه هند</td> <td>60</td> <td>64</td> </tr><tr> <td>دلار سنگاپور</td> <td>2830</td> <td>2930</td> </tr><tr> <td>دلار هنگ کنگ</td> <td>480</td> <td>520</td> </tr><tr> <td>منات آذربایجان</td> <td>2300</td> <td>2355</td> </tr><tr> <td>درام ارمنستان</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr><tr> <td>افغانی</td> <td>53</td> <td>57</td> </tr><tr> <td>دینار کویت</td> <td>12750</td> <td>12900</td> </tr><tr> <td>دینار عراقی</td> <td>3</td> <td>3.2</td> </tr><tr> <td>دینار بحرین</td> <td>10200</td> <td>10320</td> </tr><tr> <td>ریال عمان</td> <td>10030</td> <td>10150</td> </tr><tr> <td>ریال قطر</td> <td>1010</td> <td>1040</td> </tr></tbody></table></div> <div class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" id="panel-68-0-2-0" data-index="3"><div class="textwidget"> </div></div></div><div class="panel-grid-cell" id="pgc-68-0-1"> <div id="tload"><h3> جدول نرخ حواله </h3><table class="db-table" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr> <th>نوع ارز</th> <th>فروش</th> </tr><tr> <td>دلار آمریکا شرکتی</td> <td><br></td></tr><tr> <td>دلار آمریکا شخصی</td> <td><br></td></tr><tr> <td>یورو شرکتی</td> <td><br></td></tr><tr> <td>یورو شخصی</td> <td><br></td></tr><tr> <td>درهم امارات</td> <td><br></td></tr><tr> <td>پوند شخصی</td> <td><br></td></tr><tr> <td>لیر ترکیه</td> <td><br></td></tr><tr> <td>دلار کانادا شخصی</td> <td><br></td></tr><tr> <td>دلار استرالیا شخصی</td> <td><br></td></tr><tr> <td>کرون سوئد</td> <td><br></td></tr><tr> <td>یوان چین</td> <td><br></td></tr><tr> <td>رینگیت مالزی</td> <td><br></td></tr><tr> <td>دلار دستی ترکیه</td> <td><br></td></tr><tr> <td>یورو دستی ترکیه</td> <td><br></td></tr></tbody></table></div> <div class="so-panel widget widget_black-studio-tinymce widget_black_studio_tinymce panel-first-child panel-last-child" id="panel-68-0-1-0" data-index="2"><div style="padding-left:15px;" class="panel-widget-style"><div class="textwidget"> </div></div></div></div> <h3>جدول نرخ حواله بانکی</h3> text/html 2017-10-04T04:59:40+01:00 grilexchangeicriodis950.mihanblog.com صراف نرخ ارز یورو دستی ترکیه http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/299 <table dir="RTL" width="192" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><colgroup><col style="width:48pt" width="64" span="3"> </colgroup><tbody><tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt; mso-ignore:colspan;width:96pt" width="128" height="24">نرخ اسکناس</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">دلار آمریکا</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3930</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3937</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">یورو</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4692</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4707</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">پوند انگلیس</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">5225</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">5255</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">دلار کانادا</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3240</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3255</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار استرالیا</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3140</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3170</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درهم امارات</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1082</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1090</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">فرانک سوییس</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4070</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4100</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">کرون سوئد</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">479</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">483</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">کرون نروژ</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">488</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">492</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">کرون دانماراک</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">616</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">620</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">ین ژاپن</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">349</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">352</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">لیر ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1122</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1134</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">ریال عربستان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1020</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1040</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">یوان چین</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">590</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">610</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore: colspan" height="24"> نرخ اسکناس</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">روبل روسیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">65</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">69</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">رینگت مالزی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">940</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">965</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">بت تایلند</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">120</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">124</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">روپیه هند</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">60</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">64</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار سنگاپور</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2830</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2930</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار هنگ کنگ</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">480</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">520</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">منات آذربایجان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2300</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2355</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درام ارمنستان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">8</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">9</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">افغانی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">53</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">57</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">دینار کویت</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">12750</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">12900</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دینار عراقی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3.2</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دینار بحرین</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10200</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10320</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">ریال عمان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10030</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10150</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">ریال قطر</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1010</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1040</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore: colspan" height="24"> جدول نرخ حواله</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار آمریکا شرکتی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3982</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار آمریکا شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو شرکتی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4695</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درهم امارات</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1084</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">پوند شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4960</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">لیر ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار کانادا شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار استرالیا شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3087</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">کرون سوئد</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">یوان چین</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">598.5</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">رینگیت مالزی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">965</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار دستی ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو دستی ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="3" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore: colspan" height="24"> جدول نرخ حواله بانکی</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع حواله</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درهم ملی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1079</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1082</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو منشا اروپا EIH</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو منشا اروپا BCP</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو كونلون</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یوان كونلون</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">روبل روسیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">لیر تركیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">0</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1106</td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">یورو هالک</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="LTR" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60"> <br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> </tbody></table> text/html 2017-10-03T07:16:52+01:00 grilexchangeicriodis950.mihanblog.com صراف نرخ ارز دلار آمریکا شخصی http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/298 <table dir="RTL" width="192" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><colgroup><col style="width:48pt" width="64" span="3"> </colgroup><tbody><tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt; mso-ignore:colspan;width:96pt" width="128" height="24">نرخ اسکناس</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">دلار آمریکا</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3920</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3927</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">یورو</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4668</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4678</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">پوند انگلیس</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">5205</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">5240</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">دلار کانادا</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3223</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3235</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار استرالیا</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3120</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3150</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درهم امارات</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1076</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1084</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">فرانک سوییس</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4050</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4080</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">کرون سوئد</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">475</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">479</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">کرون نروژ</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">484</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">488</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">کرون دانماراک</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">613</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">618</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">ین ژاپن</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">347</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">352</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">لیر ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1115</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1127</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">ریال عربستان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1020</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1040</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">یوان چین</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">590</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">610</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore: colspan" height="24"> نرخ اسکناس</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">روبل روسیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">65</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">69</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">رینگت مالزی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">940</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">965</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">بت تایلند</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">119</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">124</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">روپیه هند</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">60</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">64</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار سنگاپور</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2830</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2930</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار هنگ کنگ</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">480</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">520</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">منات آذربایجان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2300</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2355</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درام ارمنستان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">8</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">9</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">افغانی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">53</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">57</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">دینار کویت</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">12750</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">12900</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دینار عراقی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3.2</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دینار بحرین</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10200</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10320</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">ریال عمان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10030</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10150</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">ریال قطر</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1010</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1040</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore: colspan" height="24"> جدول نرخ حواله</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار آمریکا شرکتی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3959</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار آمریکا شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3988</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو شرکتی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4662</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4681</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درهم امارات</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1077.5</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">پوند شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4935</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">لیر ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1128</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار کانادا شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3203</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار استرالیا شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3050</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">کرون سوئد</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">489</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">یوان چین</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">594.5</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">رینگیت مالزی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">966</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار دستی ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3970</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو دستی ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4664</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="3" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore: colspan" height="24"> جدول نرخ حواله بانکی</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع حواله</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درهم ملی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1074</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1076</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو منشا اروپا EIH</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4605</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4635</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو منشا اروپا BCP</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4600</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4630</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو كونلون</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یوان كونلون</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">582</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">586</td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">روبل روسیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">لیر تركیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">0</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1098</td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">یورو هالک</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="LTR" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60"> <br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> </tbody></table> text/html 2017-10-02T03:37:52+01:00 grilexchangeicriodis950.mihanblog.com صراف نرخ ارز یوان كونلون http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/297 <table dir="RTL" width="192" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><colgroup><col style="width:48pt" width="64" span="3"> </colgroup><tbody><tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt; mso-ignore:colspan;width:96pt" width="128" height="24">نرخ اسکناس</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">دلار آمریکا</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3910</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3920</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">یورو</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4680</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4700</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">پوند انگلیس</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">5210</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">5250</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار کانادا</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3225</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3245</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار استرالیا</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3120</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3150</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درهم امارات</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1075</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1085</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">فرانک سوییس</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4050</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4080</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">کرون سوئد</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">473</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">478</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">کرون نروژ</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">482</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">490</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">کرون دانماراک</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">611</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">616</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">ین ژاپن</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">348</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">353</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">لیر ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1110</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1130</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">ریال عربستان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1020</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1040</td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:18.0pt;width:48pt" width="64" height="24">یوان چین</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">590</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">615</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore: colspan" height="24"> نرخ اسکناس</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">نوع ارز</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">روبل روسیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">65</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">69</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">رینگت مالزی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">940</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">965</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">بت تایلند</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">119</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">124</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">روپیه هند</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">60</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">64</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار سنگاپور</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2830</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2930</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار هنگ کنگ</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">480</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">520</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">منات آذربایجان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2305</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2355</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درام ارمنستان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">8</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">9</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">افغانی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">53</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">57</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دینار کویت</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">12750</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">12900</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دینار عراقی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3.2</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دینار بحرین</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10200</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10320</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">ریال عمان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10020</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10150</td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:18.0pt;width:48pt" width="64" height="24">ریال قطر</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1010</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1040</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore: colspan" height="24"> جدول نرخ حواله</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:45.0pt" height="60"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">نوع ارز</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار آمریکا شرکتی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار آمریکا شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو شرکتی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درهم امارات</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">پوند شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">لیر ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار کانادا شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار استرالیا شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">کرون سوئد</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یوان چین</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">رینگیت مالزی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار دستی ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو دستی ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="3" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore: colspan" height="24"> جدول نرخ حواله بانکی</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع حواله</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">درهم ملی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو منشا اروپا EIH</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو منشا اروپا BCP</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">یورو كونلون</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">یوان كونلون</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">روبل روسیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">لیر تركیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">یورو هالک</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="LTR" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40"> <br></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" width="100%" height="20"> <td class="xl68" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"> <br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> </tbody></table> text/html 2017-09-24T04:24:48+01:00 grilexchangeicriodis950.mihanblog.com صراف نرخ ارز کرون نروژ http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/296 <table dir="RTL" width="192" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><colgroup><col style="width:48pt" width="64" span="3"> </colgroup><tbody><tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt; mso-ignore:colspan;width:96pt" width="128" height="24">نرخ اسکناس</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">دلار آمریکا</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3890</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3896</td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:18.0pt;width:48pt" width="64" height="24">یورو</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4695</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4705</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">پوند انگلیس</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">5220</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">5250</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">دلار کانادا</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3220</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3235</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار استرالیا</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3135</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3175</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درهم امارات</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1062</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1068</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">فرانک سوییس</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4060</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4100</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">کرون سوئد</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">481</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">486</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">کرون نروژ</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">490</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">495</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">کرون دانماراک</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">616</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">621</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">ین ژاپن</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">345</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">350</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">لیر ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1125</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1140</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">ریال عربستان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1020</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1040</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یوان چین</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">595</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">625</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore: colspan" height="24"> نرخ اسکناس</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">روبل روسیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">65</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">69</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">رینگت مالزی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">940</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">970</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">بت تایلند</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">118</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">123</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">روپیه هند</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">59</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">64</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار سنگاپور</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2830</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2930</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار هنگ کنگ</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">480</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">520</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">منات آذربایجان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2280</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2330</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درام ارمنستان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">8</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">9</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">افغانی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">53</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">57</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دینار کویت</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">12770</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">12860</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دینار عراقی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3.2</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دینار بحرین</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10160</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10300</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">ریال عمان</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10010</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10080</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">ریال قطر</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1010</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1040</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:30.0pt;mso-ignore: colspan" height="40"> جدول نرخ حواله</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار آمریکا شرکتی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3927</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار آمریکا شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3953</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو شرکتی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4712</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4720</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">درهم امارات</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1069</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">پوند شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4980</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">لیر ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1143</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار کانادا شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3225</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار استرالیا شخصی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3080</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">کرون سوئد</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">491</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">یوان چین</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">595</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">رینگیت مالزی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">960</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار دستی ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3936</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو دستی ترکیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4704</td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl65" colspan="3" dir="RTL" style="height:30.0pt;mso-ignore: colspan" height="40"> جدول نرخ حواله بانکی</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">نوع حواله</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">درهم ملی</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1064</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1067</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو منشا اروپا EIH</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4625</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4650</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو منشا اروپا BCP</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4625</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4650</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو كونلون</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">586</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">591</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یوان كونلون</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">روبل روسیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">لیر تركیه</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">یورو هالک</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR"><br></td> </tr> </tbody></table> text/html 2017-09-21T02:16:27+01:00 grilexchangeicriodis950.mihanblog.com صراف نرخ ارز نرخ اسکناس http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/295 <table dir="RTL" width="192" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><colgroup><col style="width:48pt" width="64" span="3"> </colgroup><tbody><tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:18.0pt;width:48pt" width="64" height="24">نرخ اسکناس</td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl65" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">دلار آمریکا</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3893</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3900</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">یورو</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4660</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4690</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">پوند انگلیس</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">5210</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">5250</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار کانادا</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3205</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3245</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار استرالیا</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3155</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3185</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درهم امارات</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1064</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1070</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">فرانک سوییس</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4100</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">4140</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">کرون سوئد</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">480</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">485</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">کرون نروژ</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">486</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">491</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">کرون دانماراک</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">615</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">620</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">ین ژاپن</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">345</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">350</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">لیر ترکیه</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1125</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1145</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">ریال عربستان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1020</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1040</td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:18.0pt;width:48pt" width="64" height="24">یوان چین</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">595</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">625</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:18.0pt" height="24"> نرخ اسکناس</td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl65" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">نوع ارز</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">روبل روسیه</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">65</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">69</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">رینگت مالزی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">940</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">970</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">بت تایلند</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">118</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">123</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">روپیه هند</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">59</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">64</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار سنگاپور</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2830</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2930</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار هنگ کنگ</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">480</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">520</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">منات آذربایجان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2300</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">2350</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درام ارمنستان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">8</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">9</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">افغانی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">53</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">57</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دینار کویت</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">12770</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">12860</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دینار عراقی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">3.2</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دینار بحرین</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10160</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10300</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">ریال عمان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10010</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">10080</td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:18.0pt;width:48pt" width="64" height="24">ریال قطر</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1010</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64">1040</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:18.0pt" height="24"> جدول نرخ حواله</td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl68" dir="LTR" style="height:45.0pt" height="60"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl65" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">نوع ارز</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار آمریکا شرکتی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار آمریکا شخصی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو شرکتی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو شخصی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درهم امارات</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">پوند شخصی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">لیر ترکیه</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار کانادا شخصی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار استرالیا شخصی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">کرون سوئد</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یوان چین</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">رینگیت مالزی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار دستی ترکیه</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو دستی ترکیه</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl68" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:18.0pt" height="24"> جدول نرخ حواله بانکی</td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl68" dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl65" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع حواله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">خرید</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:48pt" width="64">فروش</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">درهم ملی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو منشا اروپا EIH</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو منشا اروپا BCP</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">یورو كونلون</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">یوان كونلون</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">روبل روسیه</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">لیر تركیه</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:48pt" width="64"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">یورو هالک</td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> <td class="xl68" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> <td dir="LTR"><br></td> </tr> </tbody></table> text/html 2017-09-16T01:47:38+01:00 grilexchangeicriodis950.mihanblog.com صراف نرخ ارز درهم امارات http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/294 <table dir="RTL" width="240" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><colgroup><col style="width:48pt" width="64"> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3218; width:66pt" width="88" span="2"> </colgroup><tbody><tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore:colspan;width:114pt" align="right" width="152" height="24">نرخ اسکناس</td> <td class="xl71" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>خرید<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>فروش<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="20">دلار آمریکا</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,905 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,915 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="20">یورو</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>4,720 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>4,740 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="20">پوند انگلیس</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>5,260 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>5,310 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="20">دلار کانادا</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,305 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,325 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">دلار استرالیا</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,170 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,220 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">درهم امارات</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,069 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,077 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">فرانک سوییس</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>4,130 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>4,160 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="20">کرون سوئد</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>480 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>485 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="20">کرون نروژ</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>487 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>494 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">کرون دانماراک</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>616 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>623 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="20">ین ژاپن</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>350 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>357 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="20">لیر ترکیه</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,140 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,165 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">ریال عربستان</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,020 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,040 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="20">یوان چین</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>600 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>640 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt; mso-ignore:colspan" align="right" height="24"> نرخ اسکناس</td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>خرید<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>فروش<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">روبل روسیه</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>68 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>72 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">رینگت مالزی</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>950 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>980 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="20">بت تایلند</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>120 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>125 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="20">روپیه هند</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>58 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>63 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">دلار سنگاپور</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2,810 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2,910 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">دلار هنگ کنگ</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>475 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>515 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">منات آذربایجان</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2,325 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2,375 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">درام ارمنستان</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>8 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>9 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="20">افغانی</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>53 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>57 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="20">دینار کویت</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>12,730 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>12,850 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">دینار عراقی</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">دینار بحرین</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>10,150 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>10,300 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="20">ریال عمان</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>9,950 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>10,080 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="20">ریال قطر</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,005 </td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,035 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt; mso-ignore:colspan" align="right" height="24"> جدول نرخ حواله</td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>فروش<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="60">دلار آمریکا شرکتی</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="60">دلار آمریکا شخصی</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">یورو شرکتی</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">یورو شخصی</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">درهم امارات</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">پوند شخصی</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="20">لیر ترکیه</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">دلار کانادا شخصی</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:45.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="60">دلار استرالیا شخصی</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="20">کرون سوئد</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="20">یوان چین</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">رینگیت مالزی</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">دلار دستی ترکیه</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">یورو دستی ترکیه</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl65" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt; mso-ignore:colspan" align="right" height="24"> جدول نرخ حواله بانکی</td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع حواله</td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>خرید<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> <td class="xl68" dir="RTL" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>فروش<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="20">درهم ملی</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">یورو منشا اروپا EIH</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">یورو منشا اروپا BCP</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">یورو كونلون</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">یوان كونلون</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:30.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="40">روبل روسیه</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="20">لیر تركیه</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:48pt" align="right" width="64" height="20">یورو هالک</td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> <td class="xl71" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="LTR" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40"> <br></td> <td class="xl69" dir="RTL" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>شنبه, ۲۵ شهریور , ۱۳۹۶<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> <td class="xl69" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> </tr> </tbody></table> text/html 2017-09-10T03:13:46+01:00 grilexchangeicriodis950.mihanblog.com صراف نرخ ارز درهم امارات http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/293 <table dir="RTL" width="204" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><colgroup><col style="width:48pt" width="64"> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2560; width:53pt" width="70" span="2"> </colgroup><tbody><tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl68" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt; mso-ignore:colspan;width:101pt" width="134" height="24">نرخ اسکناس</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl69" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl70" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>خرید<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>فروش<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">دلار آمریکا</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,895 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,908 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">یورو</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>4,750 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>4,790 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">پوند انگلیس</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>5,080 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>5,160 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">دلار کانادا</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,280 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,320 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار استرالیا</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,160 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,190 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درهم امارات</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,064 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,072 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">فرانک سوییس</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>4,140 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>4,170 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">کرون سوئد</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>487 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>492 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">کرون نروژ</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>497 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>502 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">کرون دانماراک</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>622 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>628 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">ین ژاپن</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>353 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>363 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">لیر ترکیه</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,150 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,180 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">ریال عربستان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,020 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,040 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">یوان چین</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>600 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>635 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl69" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl68" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore: colspan" height="24"> نرخ اسکناس</td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl69" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl70" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>خرید<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>فروش<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">روبل روسیه</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>67 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>71 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">رینگت مالزی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>920 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>945 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">بت تایلند</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>117 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>122 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">روپیه هند</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>58 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>62 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار سنگاپور</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2,810 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2,910 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار هنگ کنگ</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>475 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>515 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">منات آذربایجان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2,330 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2,390 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درام ارمنستان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>8 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>9 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">افغانی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>53 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>57 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">دینار کویت</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>12,700 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>12,800 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دینار عراقی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دینار بحرین</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>10,100 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>10,230 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">ریال عمان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>9,860 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>10,030 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">ریال قطر</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,005 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,035 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl69" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl68" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore: colspan" height="24"> جدول نرخ حواله</td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl69" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl70" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>فروش<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار آمریکا شرکتی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,941 </td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار آمریکا شخصی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,969 </td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو شرکتی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>4,753 </td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو شخصی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درهم امارات</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,072 </td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">پوند شخصی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>4,890 </td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">لیر ترکیه</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار کانادا شخصی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,290 </td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار استرالیا شخصی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,151 </td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">کرون سوئد</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>494 </td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">یوان چین</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">رینگیت مالزی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>989 </td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار دستی ترکیه</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو دستی ترکیه</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl69" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl68" colspan="3" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore: colspan" height="24"> جدول نرخ حواله بانکی</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl69" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl70" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع حواله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>خرید<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>فروش<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درهم ملی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو منشا اروپا EIH</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو منشا اروپا BCP</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو كونلون</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یوان كونلون</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">روبل روسیه</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">لیر تركیه</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">یورو هالک</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl69" dir="LTR" style="height:30.0pt" height="40"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl71" dir="LTR" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60"> <br></td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:53pt" width="70"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>یکشنبه, ۱۹ شهریور , ۱۳۹۶<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:53pt" width="70"><br></td> </tr> </tbody></table> text/html 2017-08-28T01:19:49+01:00 grilexchangeicriodis950.mihanblog.com صراف نرخ ارز نوع ارز دلار آمریکا یورو پوند انگلیس http://grilexchangeicriodis950.mihanblog.com/post/292 <table dir="RTL" width="240" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><colgroup><col style="width:48pt" width="64"> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3218; width:66pt" width="88" span="2"> </colgroup><tbody><tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl69" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl68" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore: colspan" height="24"> <div style="margin-right:5px">نرخ اسکناس</div></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl69" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl70" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>خرید<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>فروش<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">دلار آمریکا</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,852.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,862.0 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">یورو</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>4,665.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>4,685.0 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">پوند انگلیس</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>4,925.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>4,955.0 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">دلار کانادا</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,165.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,185.0 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار استرالیا</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,025.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3,050.0 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درهم امارات</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,047.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,057.0 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">فرانک سوییس</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>4,030.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>4,070.0 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">کرون سوئد</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>478.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>483.0 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">کرون نروژ</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>490.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>495.0 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">کرون دانماراک</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>610.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>615.0 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">ین ژاپن</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>348.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>353.0 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">لیر ترکیه</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,130.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,147.0 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">ریال عربستان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,015.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,035.0 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">یوان چین</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>575.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>605.0 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl69" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl68" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore: colspan" height="24"> نرخ اسکناس</td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl69" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl70" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>خرید<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>فروش<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">روبل روسیه</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>64.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>67.0 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">رینگت مالزی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>905.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>925.0 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">بت تایلند</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>115.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>120.0 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">روپیه هند</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>58.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>61.0 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار سنگاپور</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2,710.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2,850.0 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار هنگ کنگ</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>460.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>510.0 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">منات آذربایجان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2,250.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2,300.0 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درام ارمنستان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>7.5 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>8.7 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">افغانی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>53.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>57.0 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">دینار کویت</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>12,505.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>12,600.0 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دینار عراقی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3.1 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دینار بحرین</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>9,980.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>10,080.0 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">ریال عمان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>9,790.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>9,900.0 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">ریال قطر</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>990.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,030.0 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl69" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl68" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore: colspan" height="24"> جدول نرخ حواله</td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl69" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl70" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع ارز</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>فروش<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار آمریکا شرکتی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار آمریکا شخصی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو شرکتی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو شخصی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">درهم امارات</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">پوند شخصی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">لیر ترکیه</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار کانادا شخصی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">دلار استرالیا شخصی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">کرون سوئد</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">یوان چین</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">رینگیت مالزی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">دلار دستی ترکیه</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">یورو دستی ترکیه</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl69" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:18.0pt" height="24"> <td class="xl68" colspan="2" dir="RTL" style="height:18.0pt;mso-ignore: colspan" height="24"> جدول نرخ سکه</td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl69" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> <td class="xl67" dir="LTR"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl70" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نوع سکه</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>خرید<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>فروش<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">سکه یک گرمی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>238,000.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>253,000.0 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">ربع سکه</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>363,000.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>378,000.0 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">نیم سکه</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>630,000.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>645,000.0 </td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">سکه امامی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,216,000.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,231,000.0 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40">سکه بهار آزادی</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,178,000.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,198,000.0 </td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">ربع سکه(زیر86)</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>299,000.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>314,000.0 </td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">نیم سکه(زیر86)</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>588,000.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>603,000.0 </td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl71" dir="RTL" style="height:45.0pt;width:48pt" width="64" height="60">سکه امامی(زیر86)</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,174,000.0 </td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1,194,000.0 </td> </tr> <tr style="height:30.0pt" width="100%" height="40"> <td class="xl71" dir="LTR" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40"><br></td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>دوشنبه, ۶ شهریور , ۱۳۹۶<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" width="100%" height="20"> <td class="xl71" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"> <div style="display:inline-block;margin-right:0px"> </div> <br></td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" width="100%" height="40"> <td class="xl71" dir="LTR" style="height:30.0pt;width:48pt" width="64" height="40"><br></td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>Monday, 28 August , 2017<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:66pt" width="88"> <br></td> </tr> </tbody></table>